"Det Personliga Bildspråket"

 

VERNISSAGE
2009-01-11, 12.00-16.00
på Midsommargården, Telefonplan, Stockholm

 
 

Utställningen pågår under tiden 11 - 28 januari.
Lokalen är öppen
måndag - torsdag 10.00 - 20.00

 
Detta är en samlingsutställning av fotograferna som under
ht 2008 gått en kurs för att utveckla sitt personliga bildspråk.
Kursen har genomförts i regi av Midsommargårdens Fotoklubb
och lärare har varit Stefan F Lindberg.
Varje deltagare har under terminen arbetat med ett självvalt projekt, där slutmålet varit att kunna presentera sina bilder på en samlingsutställning. Utbildningen har övervägande bedrivits lärarlett med halva gruppen (6-7 elever). Deltagarna har även träffats i mindre, icke lärarledda, grupper.

Flera nya kurser och Workshops är planerade för 2009.
Se kursprogram -
Kurser 2009 .

     

 

For photos all rights reserved: © The photographer